Załaduj kalendarz
2014-07-16

Zapraszamy do udziału w badaniu ewaluacyjnym projektów systemowych POKL Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2

Zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej prowadzi badanie ewaluacyjne projektów systemowych realizowanych przez jednostki pomocy społecznej w Małopolsce w latach 2010-2012.

Badanie prowadzone jest z inicjatywy Instytucji Pośredniczącej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Departamentu Polityki Regionalnej. Efektem prac badawczych będą rekomendacje stanowiące ważną informację dla Samorządu Województwa, jak też dla wszystkich tych, którzy wspierają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w regionie.

Obecnie przystąpiliśmy do realizacji indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI). Założono przeprowadzenie:

  • 25 IDI z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej i 5 IDI z przedstawicielami powiatowych centrów pomocy rodzinie (beneficjenci, tj. realizatorzy projektów);
  • 34 IDI z uczestnikami projektów Poddziałania 7.1.1 PO KL (realizowanymi przez ośrodki pomocy społecznej) i 20 IDI z uczestnikami projektów Poddziałania 7.1.2 PO KL (realizowanymi przez powiatowe centra pomocy rodzinie);
  • 1 IDI z osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 PO KL (przedstawiciel WUP w Krakowie);
  • 1 IDI z osobą odpowiedzialną za konstruowanie wytycznych na poziomie planów działania z Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Ze względu na ważność przedsięwzięcia, zwracamy się do wszystkich ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, które w latach 2010-2012 realizowały projekty systemowe PO KL oraz do uczestników tych projektów o wsparcie realizacji badania i w razie nawiązanego kontaktu, współpracę z firmą ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., która jest wykonawcą badania.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z badaniem prosimy o kontakt z zespołem Obserwatorium:

Więcej informacji o badaniu znajdą Państwo na stronie Obserwatorium.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl