Załaduj kalendarz
0000-00-00

Zapraszamy do udziału w rocznym kursie dla pracowników socjalnych, specjalistów I stopnia w zawodzie pracownik socjalny zatrudnionych w Ośrodkach Pomocy Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ul. Radziwiłłowska 1,organizuje roczny kurs dla pracowników socjalnych, specjalistów I stopnia w zawodzie pracownik socjalny zatrudnionych w Ośrodkach Pomocy Społecznej pn. „ Praca socjalna z rodziną wieloproblemową”.Szkolenie jest elementem Wojewódzkiego Programu Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Kadr Pomocy Społecznej na lata 2004 – 2006 i Małopolskiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2004 – 2007. więcej - link szkolenia - nowe oferty szkoleniowe Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl