Załaduj kalendarz
2011-05-30

Zapraszamy na konferencję "Dom pomocy społecznej– bliżej domu czy instytucji?"

Zapraszamy do udziału w konferencji pn.: "Dom pomocy społecznej– bliżej domu czy instytucji?" realizowanej w ramach projektu systemowego "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej" w ramach Poddziałania 7.1.3, Działania 7.1, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Szczegóły na stronie projektu.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl