Załaduj kalendarz
2014-10-31

Zapraszamy na Seminarium "Nowe zagrożenia Internetu"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w seminarium p.t. "Nowe zagrożenia Internetu" poprowadzonym przez panią Katarzynę Kudybę – pedagoga z doświadczeniem w obszarze profilaktyki uzależnień.

Tematyka seminarium oscylować będzie wokół zagadnień cyber-przemocy - nowych zagrożeń Internetu. Szczegółowo omówione zostaną takie niebezpieczne zjawiska związane z użytkowaniem Internetu jak cyberbullyng, seksting, ekshibicjonizm internetowy. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się sposoby rozmowy z wychowankiem o bezpiecznym korzystaniu z Internetu i niebezpieczeństwach w sieci a także kwestia nadmiernego korzystania z Internetu i gier komputerowych, które mogą prowadzić do uzależnień. Seminarium będzie okazją do przedyskutowania tematu razem ze specjalistą w gronie osób pracujących na co dzień z młodzieżą.

Seminarium skierowane jest do wychowawców, pedagogów i psychologów pracujących z młodzieżą w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Jednodniowe seminarium odbędzie się w dniu 12 listopada 2014 r., w godzinach od 9.00 do 15.00 przy ul. Św. Filipa 23, I piętro, lokal nr 3, budynek Archeion.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium, prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres e-mail: rmolenda@rops.krakow.pl do dnia 07 listopada 2014 r.

Osoby zakwalifikowane do udziału w seminarium zostaną powiadomione e-mailowo.

Do udziału w seminarium z każdej placówki zgłosić można maksymalnie dwie osoby. 


gg

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl