Załaduj kalendarz
2018-09-12

Zapraszamy na seminarium „Od Innowacji do Kwalifikacji” 27 września 2018 Kraków

W związku z realizowanym projektem „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych”, wspólnie z Instytutem Badań Edukacyjnych łączymy siły na rzecz podnoszenia kompetencji osób zajmujących się osobami zależnymi. Seminarium „Od Innowacji do Kwalifikacji” będzie doskonałą okazją, aby nasze priorytetowe działania, które dotyczą rozwiązań innowacyjnych oraz potrzebnych społecznie miały możliwość rozwoju na szeroką skalę.

Podczas seminarium opowiemy czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji i co łączy go z Małopolskim Inkubatorem Innowacji Społecznych. Posłuchamy też o wynikach pilotażu prowadzonego w ramach projektu ROPS – o swoich doświadczeniach opowiedzą sami innowatorzy m.in. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, Centrum Opieki Domowej NZOZ, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Powiat Wielicki). Wojewódzki Urząd Pracy, który angażuje się w działania na rzecz rozwoju ZSK przygotuje dla nas również prezentację o Standardzie Usług Opiekuńczych. I co najważniejsze zastanowimy się wspólnie jak wykorzystać ogromny potencjał wypracowanych rozwiązań w kontekście kwalifikacji potrzebnych społecznie. Rozważymy to na przykładzie wybranych innowacji:

  • Realizacja domowej antybiotykoterapii dożylnej u chorych na mukowiscydozę z Małopolski 
  • Organizator kompleksowej opieki w miejscu zamieszkania;
  • Stop otyłości – innowacyjna metoda pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
  • Terapeuta przestrzeni – dostosowanie środowiska do indywidualnych potrzeb osób starszych

Żywimy głęboką nadzieję, że w wyniku naszego spotkania do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji trafią nowe kwalifikacje rynkowe, które będą odpowiadać na rosnące potrzeby w zakresie opieki nad osobami wymagającymi specjalistycznej opieki.

Program spotkania.


Zarejestruj się TUTAJ

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.

Na zgłoszenia czekamy do 17.09.2018 r. 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl