Załaduj kalendarz
2014-10-22

Zapraszamy na seminarium "Profesjonalne wspieranie w życiu codziennym seniora"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na seminarium pn. "Profesjonalne wspieranie w życiu codziennym seniora", które odbędzie się w dniu 03 listopada 2014 roku od godziny od 9:00 do 15:00, w sali 106 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie ul. Wielicka 72b.

Celem seminarium jest zwrócenie uwagi na czynniki wpływające na przystosowanie się osoby starszej do życia w Domu Pomocy Społecznej ponadto wskazanie działań pracowników Domów Pomocy Społecznej mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

Seminarium skierowane jest do kadr domów pomocy społecznej pracujących z osobami starszymi.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres e-mail: mbras@rops.krakow.pl do dnia 30.10.2014 r. Kontakt telefoniczny w wypadku pytań: 12 422 06 36 wew.21. 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl