Załaduj kalendarz
2014-06-03

Zapraszamy na seminarium „Współdziałanie asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na dwudniowe seminarium pn.„Współdziałanie asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc”, które odbędzie się w dniach 12 i 13 czerwca 2014 roku od godziny od 9:00 do 15:00, w sali 106 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie ul. Wielicka 72b.

Celem seminarium jest wskazanie na potrzebę współpracy asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie działań podejmowanych w sytuacji występowania przemocy w rodzinie oraz pracy z ofiarami i sprawcami przemocy.

Seminarium skierowane jest do asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres e-mail: ssmiech@rops.krakow.pl do dnia 09.06.2014 r.

Karta zgłoszenia 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl