Załaduj kalendarz
2017-06-06

Zapraszamy pracowników socjalnych do udziału w seminarium

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na kolejne w tym roku seminarium dedykowane pracownikom socjalnym pn „Zastosowanie coachingu w realizacji pracy socjalnej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza pracowników socjalnych do udziału w seminarium pn „Zastosowanie coachingu w realizacji pracy socjalnej”, które odbędzie się w dniu 19.06.2017 r. w Krakowie, na ul. Kazimierza Wielkiego 19, sala nr 2, na parterze, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (Zał. nr 1 do Regulaminu) do dnia 12.06.2017 r., do godz. 14.00, wyłącznie na adres mbiedron@rops.krakow.pl.

Zakwalifikowane osoby zostaną o tym powiadomione do dnia 13.06.2017 r. telefonicznie lub mailowo.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu seminarium.

Zaproszenie na seminarium

Regulamin seminarium

Formularz zgłoszeniowy

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl