Załaduj kalendarz
2019-11-04

Zaproszenie do udziału w kolejnym seminarium „Ocena zasobów pomocy społecznej – przydatne narzędzie lokalnej diagnozy społecznej?”

Zaproszenie dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie zaangażowanych w przygotowywanie oceny zasobów pomocy społecznej, którzy nie uczestniczyli w seminariach dot. tej tematyki organizowanych 15 lub 17 października 2019 r.

Podczas seminarium zostaną przedstawione dane gromadzone w toku „Oceny zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego za rok 2018”. Będzie ono także zaproszeniem do rozmowy o gromadzonych danych i ich lokalnym zastosowaniu.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą informacyjną i klauzulą zgody na adres e-mail: kkucharska@rops.krakow.pl do dnia 8 listopada 2019 r.

Do pobrania:

- Zaproszenie

- Regulamin

- Formularz zgłoszeniowy

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl