Załaduj kalendarz
2019-09-13

Zaproszenie do udziału w szkoleniach z przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zaproszenie dla przedstawicieli służb i instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w szczególności bezpośrednio pracujących z osobami i rodzinami, do udziału w szkoleniach specjalistycznych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie z dotacji przekazanej przez Wojewodę Małopolskiego.

Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy i umiejętności małopolskich realizatorów procedury „Niebieskie Karty” w zakresie pracy z rodzinami uwikłanymi w przemocy, w następujących tematach:

„Praca z dzieckiem z rodziny uwikłanej w przemoc, aspekty prawne wraz z profilaktyką wypalenia zawodowego”;

„Przemoc wobec osób zależnych, aspekty prawne wraz z profilaktyką wypalenia zawodowego”;

„Praca z rodziną uwikłaną w przemoc w kontekście chorób psychicznych członków rodziny, aspekty prawne wraz z profilaktyką wypalenia zawodowego”;

„Realizacja wsparcia dla rodziny uwikłanej w przemoc, aspekty prawne wraz z profilaktyką wypalenia zawodowego”;

Szkolenia odbywać się będą w godzinach od 9:00 do 15:00 na terenie Krakowa. Udział w nich jest bezpłatny. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zaproszeniu (załącznik).

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą informacyjną i klauzulą zgody wyłącznie na adres e-mail: mbras@rops.krakow.pl w terminie do dnia 24 września 2019 r.

Zaproszenie wraz z harmonogramem

Opis tematyki szkoleń

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy na_ Praca z dzieckiem z rodziny uwikłanej w przemoc

Formularz zgłoszeniowy na_ Przemoc wobec osób zależnych

Formularz zgłoszeniowy na_ Praca z rodziną uwikłaną w przemoc w kontekście chorób psychicznych

Formularz zgłoszeniowy na_ Realizacja wsparcia dla rodziny uwikłanej w przemoc

MUW

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl