Załaduj kalendarz
2018-10-04

Zaproszenie na szkolenia - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Zaproszenie dla przedstawicieli służb i instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w szczególności bezpośrednio pracujących z osobami i rodzinami, do udziału w szkoleniach pn. „Praca z osobą stosującą przemoc, z elementami prawa wraz z profilaktyką wypalenia zawodowego” oraz „Diagnoza, monitoring i ewaluacja działań podejmowanych w obszarze przemocy w rodzinie wraz z elementami prawa i profilaktyką wypalenia zawodowego”.

Szkolenia realizowane są w godzinach 9:00 – 15:00 w Krakowie. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia

o ukończeniu szkolenia.

„Praca z osobą stosującą przemoc, z elementami prawa wraz z profilaktyką wypalenia zawodowego”

Grupa I terminy: 19.10, 26.10, 29.10, 12.11, 19.11.2018 r. miejsce: ARCHEION ul. św. Filipa 23

Grupa II terminy: 30.10, 6.11, 14.11, 19.11, 27.11.2018 r. miejsce: ARCHEION ul. św. Filipa 23

Grupa III terminy: 5.11, 9.11, 13.11, 15.11, 4.12.2018 r. miejsce: ARCHEION ul. św. Filipa 23

Grupa IV terminy: 22.10, 6.11, 14.11, 21.11, 27.11.2018 r. miejsce: ARCHEION ul. św. Filipa 23

„Diagnoza, monitoring i ewaluacja działań podejmowanych w obszarze przemocy w rodzinie wraz z elementami prawa i profilaktyką wypalenia zawodowego”

Grupa I terminy: 24.10, 5.11, 12.11, 20.11.2018 r. miejsce: ARCHEION ul. św. Filipa 23

Grupa II terminy: 7.11, 19.11, 3.12, 11.12.2018 r. miejsce: ROPS ul. Piastowska 32 s.2

Grupa III terminy: 20.11, 26.11, 5.12, 10.12.2018 r. miejsce: ROPS ul. Piastowska 32 s.2

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą informacyjna
i klauzulą zgody wyłącznie na adres e-mail: mbras@rops.krakow.pl w terminie do dnia 11 października 2018 r.

Zaproszenie

Regulamin szkolenia

Opis zagadnień

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie pn.: „Praca z osobą stosującą przemoc, z elementami prawa wraz z profilaktyką wypalenia zawodowego”

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie pn.: „Diagnoza, monitoring i ewaluacja działań podejmowanych w obszarze przemocy
 w rodzinie wraz z elementami prawa i profilaktyką wypalenia zawodowego”

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl