Załaduj kalendarz
2007-07-16

Zasady opodatkowania osób skierowanych do prac społecznie użytecznych.

MPiPS informuje, że zgodnie z nowelizacją przepisów podatkowych, od 1 stycznia 2007r. przychody w formie świadczeń wypłacanych bezrobotnemu skierowanemu do wykonywania prac społecznie użytecznych są wolne od podatku. podstawa prawna: art. 21 ust.1 pkt. 128 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588) Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl