Załaduj kalendarz
2019-02-11

Znamy już Laureatów Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 2019 !!!

W trakcie Małopolskiej Konferencji Publicznych Służb Zatrudnienia, która odbyła się w dniu 11 lutego 2019 r. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wręczono nagrody Laureatom tegorocznej edycji Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy.

Celem Nagrody jest promowanie osób inicjujących przedsięwzięcia wspierające rynek pracy województwa małopolskiego i rozwój zawodowy Małopolan oraz pracodawców inwestujących w pracowników i sprzyjających godzeniu życia zawodowego z prywatnym.

Konkurs organizowany jest od dwóch lat wspólnie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Nagrodę przyznano w dwóch kategoriach:

•    Osobowość Rynku Pracy - dla osoby, która jest inicjatorem, promotorem działalności wspierającej małopolskich pracodawców i pracowników.

•    Małopolski Pracodawca Roku - Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników oraz Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie.

Laureatem w pierwszej kategorii został płk Włodzimierz Więckowski - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie – sprawuje nadzór nad 8 jednostkami penitencjarnymi w województwie małopolskim. W jednostkach tych przebywa ponad 5000 osadzonych, z czego ponad 60% pracuje. Celem działalności Pana płk Więckowskiego jest zwiększenie liczby zatrudnionych skazanych, gdyż uznaje on to za jedno z najskuteczniejszych oddziaływań resocjalizacyjnych. Umożliwia on też skazanym kształcenie. Mogą oni uczestniczyć w kursach nauki zawodu, dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy, w oparciu o prognozy zawarte w „Barometrze zawodów”. Za sprawą Pana płk Więckowskiego w 2 zakładach karnych w województwie małopolskim powstały hale produkcyjne. Przedsiębiorca przenosi do nich swoją produkcję i ma zapewnionych pracowników. Dzięki staraniom pana płka Więckowskiego codziennie ponad 600 skazanych pracuje w małopolskich firmach, a ponad 90 skazanych pracuje nieodpłatnie na rzecz Fundacji i Stowarzyszeń.

Wśród nominowanych do nagrody znalazł się Pan Marek Filipczyk - Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie.

Pracodawcą Wspierającym Rozwój Pracowników została Beskidzka Spółdzielnia Socjalna w Suchej Beskidzkiej. Spółdzielnia została powołana do życia w 2014 roku przez 5 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej Beskidzkiej. Spółdzielnia prowadzi punkt gastronomiczny pn. „Marchewkowe pole”, świadczy też usługi cateringowe. Zatrudnia 9 osób. Została doceniona przez Kapitułę za inwestowanie w szkolenie pracowników oraz motywowanie ich do podnoszenia i rozwijania swoich kwalifikacji. Członkowie Kapituły zwrócili również uwagę na prowadzenie indywidualnego doradztwa przed rozpoczęciem pracy, zatrudnianie w oparciu o umowy wskazane w kodeksie pracy, posiadanie przez Spółdzielnię programu adaptacyjnego dla nowych pracowników oraz gwarantowanie stabilności zatrudnienia pracownikom dzięki długoterminowym umowom z kontrahentami.

Nominowanymi w tej kategorii zostali: Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o oraz SMAY Sp. z o.o.

Małopolskim Pracodawcą Przyjaznym Rodzinie została Piekarnia Jerzy Barbara Buczek Spółka Jawna to firma z prawie 80-letnią tradycją, działająca w Krakowie, zajmująca się produkcją i sprzedażą wyrobów piekarniczych i cukierniczych. Zatrudnia 394 pracowników. Została doceniona przez Kapitułę za wielość działań podejmowanych na rzecz łączenia przez pracowników życia zawodowego z rodzinnym. Oferowane przez firmę wsparcie obejmuje zarówno możliwość skorzystania z elastycznych godzin pracy, zadaniowego czasu pracy, jak i materialną pomoc w postaci m.in. paczek okolicznościowych czy wyprawki dla matki z okazji narodzin dziecka. Pracownicy mogą korzystać z prywatnej opieki zdrowotnej, zajęć sportowych, spotkań Mikołajkowych czy wyjazdów integracyjnych.

Nominowani to: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. oddział w Krakowie.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w prowadzonej działalności !!!


Drukuj
Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie_2019
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl