2009-04-30 Otwarty konkurs ofert Zarząd Województwa Małopolskiego, w dniu 21 kwietnia 2009 r. podjął uchwałę Nr 407/09 w sprawie ogłoszenia pierwszej edycji naboru ofert w... Więcej >
2009-04-29 Zrozumieć by pomóc Krajowe Centrum ds. AIDS oraz Krakowskie Towarzystwo Pomocy Uzależnionym zaprasza do wzięcia udziału w II edycji szkolenia "Zrozumieć by pom... Więcej >
2009-04-29 III Międzynarodowy Przegląd Teatrów Muzycznych Osób Niepełnosprawnych. W dniach 2-5 września 2009 roku odbędzie się w Łodzi III Międzynarodowy Przegląd Teatrów Muzycznych Osób Niepełnosprawnych organizowany prze... Więcej >
2009-04-27 I Konferencja Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej – zapraszamy Serdecznie zapraszamy Państwa na I Konferencję Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej pt. „Znaczenie zintegrowanych informacj... Więcej >
2009-04-20 Badanie wśród jednostek pomocy społecznej rozpoczęte Zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej rozpoczął badanie „Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej 2009.” Więcej >
2009-04-17 Małopolski Konkurs Literacki dla rodzin zastępczych i dzieci z rodzin zastępczych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza II Małopolski Konkurs Literacki dla rodzin zastępczych i dzieci z rodzin zastępczy... Więcej >
2009-04-15 Konferencja: „Przestrzeganie praw osób starszych w Polsce” Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku wraz z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i Regionalnym Ośrodkie... Więcej >
2009-04-10 Opracowanie i realizacja projektów partnerskich służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu Zapraszamy do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń, finansowanych z EFS w ramach projektu systemowego ROPS w Krakowie. Więcej >
2009-04-10 Doskonalenie umiejętności pracy socjalnej z rodziną wieloproblemową Zapraszamy do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń, finansowanych z EFS w ramach projektu systemowego ROPS w Krakowie. Więcej >
2009-04-10 Doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowywania i realizacji projektów w ramach Priorytetu VII PO KL Zapraszamy pracowników OPS i PCPR do udziału w bezpłatnym szkoleniu, które poświęcone jest doskonalenie umiejetnosci w zakresie wdrazania pr... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl