2009-02-25 Metodologia opracowywania i wdrażania kontraktu socjalnego. Serdecznie zapraszamy pracowników socjalnych do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu kontraktu socjalnego. Szkolenia są elementem dzi... Więcej >
2009-02-25 Rozliczanie projektu, wniosek o płatność. Zapraszamy do udziału w dwudniowych szkoleniach z zakresu rozliczania projektów finansowanych w ramch EFS. Szkolenia kierowane są do... Więcej >
2009-02-25 Prawo zamówień publicznych Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu "Praktyczne aspekty udzielania zamówień w świetle nowych rozwiązań systemowych określonych usta... Więcej >
2009-02-24 Dofinansowanie działań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE PROGRAMÓW Z ZAKRESU OPIEKI NAD DZIECKIEM I R... Więcej >
2009-02-24 TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW –TRWA OD 22-28 LUTEGO 2008 Obchody tygodnia pomocy ofiarom przestępstw w bieżącym roku polegać będą na zorganizowaniu akcji informacyjnych dla osób pokrzywdzonych prze... Więcej >
2009-02-20 KONKURS DOTACYJNY 2009 - ROZSTRZYGNIĘTY W dniu 02.04.2009 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę rozstrzygającą otwarty konkurs ofert na realizację zadań publ... Więcej >
2009-02-18 Zarządzanie projektem, promocją oraz uczestnictwem klienta w projekcie. Zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu pn. „Wdrażanie projektów - aspekty związane z zarządzaniem projektem, promocją oraz uczes... Więcej >
2009-02-18 Uwaga aspiranci pracy socjalnej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na studia I stopnia (licencjackie) w ramach projektu 1.20 „Podnoszenie kwalifikac... Więcej >
2009-02-10 Szkolenie z zakresu Specjalizacji II Stopnia w Zawodzie Pracownik Socjalny W związku z realizacją II edycji projektu 1.20 „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej”... Więcej >
2009-02-09 Szkolenia z zakresu Specjalizacji I Stopnia w Zawodzie Pracownik Socjalny W związku z realizacją II edycji projektu 1.20 „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej”... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl