2008-11-13 Seminarium podsumowujące projekt "Reorganizacja domów pomocy społecznej w oparciu o model duński" 17 listopada br. w sali  nr 122 w budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Basztowej 22 odbędzie się uroczyste semina... Więcej >
2008-11-03 „CALa naprzód…” – mobilizowanie obywateli do wzajemnej pomocy W dniach 15 – 17 i 22 – 22 października br. w siedzibie Fundacji Instytut Studiów Strategicznych odbyły się ostatnie zajęcia war... Więcej >
2008-10-30 Zmiana miejsca kursu "Inicjowanie działań na rzecz osób starszych w środowisku lokalnym" Uprzejmie informujemy osoby, które zapisały się na III edycję kursu z "Inicjowania działań na rzecz osób starszych w środ... Więcej >
2008-10-28 Rekrutacja na studia I i II stopnia dla pracowników socjalnych. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza nabór na studia I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie uzupełniające)... Więcej >
2008-10-27 Konferencja Grupy Rodzinnej jako nowy model pracy z rodziną. Pod takim tytułem powstała pierwsza praca magisterska na Uniwersytecie Opolskim napisana przez Panią Teresę Klimarę z OPS w Chrzanowie. Więcej >
2008-10-27 Konferencja Fenix - Program Aktywności Lokalnej szansą dla rodzin zagrożonych przemocą, uzależnieniem i bezrobociem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz działający przy PCPR w Myślenicach Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w związku z budowanie... Więcej >
2008-10-17 Kraków. Warsztaty dla NGOs na temat ekonomii społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na bezpłatne warsztaty dla organizacji pozarządowych, które odbędą się 23 paździe... Więcej >
2008-10-17 Kraków. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny "Pik - Ares" Regionalny Ośrodek Polityki Spolecznej w Krakowie zaprasza do korzystania z bezpłatnych usług Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego "Pik - Are... Więcej >
2008-10-15 Międzynarodowy Dzień Mediacji 16 października po raz pierwszy w Polsce będzie obchodzony Międzynarodowy Dzień Mediacji. Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl