Aktualności archiwum

Logo ROPS
2010-04-15

Konkurs „Świetlica, praca i staż – socjoterapia w środowisku gminnym"

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informuje o ogłoszonym konkursie Ministra Pracy... Więcej >
Logo ROPS
2010-04-09

ChSON "Ognisko" Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół” „Ognisko” jest organizacją pozarządową, któ... Więcej >
Logo ROPS
2010-04-09

Szkolenie "Wypalenie zawodowe - jak rozpoznawać, neutralizować, zapobiegać"

Szkolenie kierowane jest do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z charakterystyką zjawi... Więcej >
Logo ROPS
2010-04-06

Szkolenie: "Wypalenie rodziców dzieci niepełnosprawnych- organizacja wsparcia dla rodzin"

Serdecznie zapraszamy pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, na kolejne 16- godzinne warsztaty z zakr... Więcej >
Logo ROPS
2010-03-18

Szkolenie "Indywidualne podejście do pracy z mieszkańcami Domów Pomocy Społecznej"

Szkolenie kierowane jest do pracowników DPS. Celem zajęć jest nabycie biegłości w konstruowaniu i realizacji indywidualnych planów wspa... Więcej >
Logo ROPS
2010-03-18

Nowe domy pomocy pomocy społecznej w projekcie duńskim

W dniu 17 marca 2010 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, zostały podpisane porozumienia o udziale w projek... Więcej >
Logo ROPS
2010-03-17

Konkurs plastyczny „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest”

Regionalny Ośrodek Polityki społecznej w Krakowie ogłasza Konkurs plastyczny „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz prze... Więcej >
Logo ROPS
2010-03-17

Konkurs dla rodzin zastępczych i dzieci z rodzin zastępczych pn. „MOJA RODZINA”

Regionalny Ośrodek Polityki społecznej w Krakowie ogłasza Konkurs dla rodzin zastępczych i dzieci z rodzin zastępczych pn. „MOJA RODZI... Więcej >
Logo ROPS
2010-03-15

Wydłużony termin składania prac w IV Małopolskim Konkursie Literackim- "Nasz wspólny czas"

Informujemy, że termin składania prac w konkursie literackim "Nasz wspólny czas" został wydłużony do dnia 7 maja 2010 roku. Celem konku... Więcej >
Logo ROPS
2010-03-15

Małopolski Konkurs na najlepszą koalicję działającą w ramach projektu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – Interwencje w przemocy domowej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w Małopolskim... Więcej >
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl