2008-03-04 Przygotowanie kadry OPS i PCPR do opracowania i realizacji projektów systemowych w ramach PO KL Zapraszamy kadrę PCPR i OPS do udziału w cyklu spotkań, których celem jest szkolenie pracowników jednostek organizacyjnych pom... Więcej >
2008-02-27 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zamawiający – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego... Więcej >
2008-02-27 CALa naprzód! Ruszył cykl szkoleniowo - warsztatowy, w ramach projektu „CALa naprzód – nowa jakość usług integracji społecznej w Małopo... Więcej >
2008-02-20 Modyfikacja treści istotnych warunków zamówienia dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie graficzne, złożenie, prz... Więcej >
2008-02-19 Konferencja poświęcona realizacji projektu sytemowego w ramach PO KL W dniu 18.02.2008r. odbyła się konferencja poświęcona realizacji systemowego projektu szkoleniowego w ramach PO KL Więcej >
2008-02-13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie graficzne, złożenie, przygotowanie do druku, korekty i druku 3 tytułów wydawnictw... Więcej >
2008-02-11 Konferencja promocyjno-informacyjna poświęcona Priorytetowi VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do udziału w konferencji inaugurujacej realizację systemowego projektu szkoleniowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzk... Więcej >
2008-02-07 „CALa naprzód – nowa jakość usług integracji społecznej w Małopolsce” – wyniki rekrutacji Instytut Studiów Strategicznych zakończył rekrutację do projektu „CALa naprzód – nowa jakość usług integracji społ... Więcej >
2008-02-01 Poradnik o domach pomocy społecznej W ramach zapewniania osobom starszym dostępu do informacji Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie opracował i opublikował poradni... Więcej >
2008-01-24 "Doskonalenie warsztatu pracy z wychowankiem" Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w 8 - miesięcznym cyklu szkoleniowo-warsztatowym: „Doskonalenie... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl