2007-08-20 I Małopolski Plebiscyt „POZA STEREOTYPEM”- Senior Roku 2006 Uprzejmie przypominamy, iż 3 września 2007 roku mija termin zgłaszania kandydatów do w/w Plebiscytu organizowanego przez Regionalny O... Więcej >
2007-08-14 Szkolenie nt: omówienie przepisów Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dn. 28 listopada 2003 r. (z późn. zmianami) Szkolenie odbędzie się w siedzibie naszego Ośrodka w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 1 w dwóch terminach 28 i 29 sierpnia 2007 r... Więcej >
2007-08-02 Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 12 lipca br. Zarząd Województwa Małopolskiego, w drodze Uchwały nr 532/07, przyjął "Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy... Więcej >
2007-08-02 Nabór na stanowisko Konsultanta Regionalnego ds. wdrażania Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs na stanowisko Konsultanta Regionalnego ds. wdrażania Poakcesynego Programu Wsparcia... Więcej >
2007-08-01 Szkolenie "Praca z rodziną metodą Konferencji Grupy Rodzinnej" Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w cyklu warsztatowo - szkoleniowym "Praca z rodziną metodą Kon... Więcej >
2007-07-26 Konkurs fotograficzny "Seniorzy i ich pasje" Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych w Zakliczynie ogłasza konkurs fotograficzny „SENIORZY I ICH PASJE”. Więcej >
2007-07-25 Wybieramy Seniora Roku Napływają pierwsze zgłoszenia w Plebiscycie na Seniora Roku 2006. Więcej >
2007-07-18 Zasady stosowania nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych W związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych ROPS opracował zasady, które ułatwią stosowanie znowelizowanej ustawy w sytuacjach... Więcej >
2007-07-16 Zasady opodatkowania osób skierowanych do prac społecznie użytecznych. MPiPS informuje, że zgodnie z nowelizacją przepisów podatkowych, od 1 stycznia 2007r. przychody w formie świadczeń wypłacanych bezrob... Więcej >
2007-07-05 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie pomocy społecznej - 2007r. Zarząd Województwa Małopolskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych województwa z zakresu pomocy... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl