2007-03-30 Konferencja Grupy Rodzinnej Pilotażowy program  pracy z rodziną metodą Konferencja Grupy Rodzinnej jest prowadzony przez Regionalny Ośrodek Polityki społeczne... Więcej >
2007-03-29 Szkolenie dla organizacji pozarządowych W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań własnych województwa z zakresu pomocy społecznej zapraszamy na sz... Więcej >
2007-03-26 Ogłoszenie o zawarciu umowy ROPS informuje, że zawarł umowę dot. realizacji szkolenia "Nowe metody pracy z osobami psychicznie chorymi i niepełnosprawnymi intelekt... Więcej >
2007-03-26 Warsztaty psychoedukacyjne z elementami terapii wypalenia zawodowego zapraszamy pracowników socjalnych z OPS i DPS do udziału w warsztatch, kórych celem jest umiejetność radzenia sobie z trudnmi... Więcej >
2007-03-26 Kontakt z trudnym klientem, mieszkańcem DPS. zapraszmy do uczestnictwa w szkoleniu nt.: „Kontakt z trudnym klientem, mieszkańcem DPS – budowanie prawidłowych relacji”... Więcej >
2007-03-26 Kontakt z trudnym klientem. Praca zespołowa. zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu nt.: „Kontakt z trudnym klientem – budowanie prawidłowych relacji” oraz „Prac... Więcej >
2007-03-23 Ogłoszenie o zawarciu umowy ROPS informuje, że zawarł umowę dot. seminarium poświęconego wypracowaniu założeń programu wojewódzkiego na rzecz starszych mieszkańc... Więcej >
2007-03-23 Ogłoszenie o zawarciu umowy ROPS informuje, że zawarł umowę dot. przygotowania sceniaiusza i prowadzenia grup focusowych Więcej >
2007-03-20 Konkurs dotacyjny 2007r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął dziś uchwałę dotyczącą ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych wojew... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl