0000-00-00 szkolenie nt: omówienie przepisów z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego spotkanie poświęcone będzie omówieniu przepisów z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego oraz analizie najczęstszych odwołań od decy... Więcej >
0000-00-00 Wybór podmiotów do współpracy, w ramach otwartego naboru partnerów do Partnerstwa na Rzecz Rozwoju pn. „ Akademia przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia” Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą z dnia 3 lutego 2005r. zatwierdził wybór podmiotów do współpracy, w ramach otwartego naboru partner... Więcej >
0000-00-00 Małopolski Katalog Inicjatyw na rzecz Seniorów pn. "My Seniorzy" Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przystępuje do II etapu tworzenia Małopolskiego Katalogu Inicjatyw na rzecz Seniorów pn. "... Więcej >
0000-00-00 Szkolenie poświęcone omówieniu przepisów z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego oraz analizie najczęstszych odwołań od decyzji napływających do SKO z uwagi na duże zainteresowanie omawianą tematyką, ustalono dodatkowy termin szkolenia w dniu 24 marca 2005 r. Więcej >
0000-00-00 Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła rozpoczęcie programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2005 – Ogólnopolski konkurs Grantowy” Celem programu „Równać szanse” jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu... Więcej >
0000-00-00 Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu nt: omówienie zapisów Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. szkolenie kierowane jest do kadry Orodków Pomocy Spoecznej, w których realizowane są zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych Więcej >
0000-00-00 Wojewódzkie Seminarium pn.: „Wczesna interwencja szansą pomocy dziecku o zaburzonym rozwoju i jego rodzinie”. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w No... Więcej >
0000-00-00 „Inicjatywy na rzecz pobudzenia gospodarki społecznej. Uwarunkowania prawne, szanse i zagrożenia.” - konferencja w ramach IW EQUAL W związku z realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Projektem IW Equal „Akademia Przedsiębiorczości. Rozw... Więcej >
KALENDARIUM
Poprzedni Lipiec 2017 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl