Aktualności archiwum

Logo ROPS
2009-04-29

III Międzynarodowy Przegląd Teatrów Muzycznych Osób Niepełnosprawnych.

W dniach 2-5 września 2009 roku odbędzie się w Łodzi III Międzynarodowy Przegląd Teatrów Muzycznych Osób Niepełnosprawnych organizowany prze... Więcej >
Logo ROPS
2009-04-27

I Konferencja Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej – zapraszamy

Serdecznie zapraszamy Państwa na I Konferencję Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej pt. „Znaczenie zintegrowanych informacj... Więcej >
Logo ROPS
2009-04-20

Badanie wśród jednostek pomocy społecznej rozpoczęte

Zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej rozpoczął badanie „Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej 2009.” Więcej >
Logo ROPS
2009-04-17

Małopolski Konkurs Literacki dla rodzin zastępczych i dzieci z rodzin zastępczych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza II Małopolski Konkurs Literacki dla rodzin zastępczych i dzieci z rodzin zastępczy... Więcej >
Logo ROPS
2009-04-15

Konferencja: „Przestrzeganie praw osób starszych w Polsce”

Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku wraz z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i Regionalnym Ośrodkie... Więcej >
Logo ROPS
2009-04-10

Opracowanie i realizacja projektów partnerskich służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu

Zapraszamy do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń, finansowanych z EFS w ramach projektu systemowego ROPS w Krakowie. Więcej >
Logo ROPS
2009-04-10

Doskonalenie umiejętności pracy socjalnej z rodziną wieloproblemową

Zapraszamy do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń, finansowanych z EFS w ramach projektu systemowego ROPS w Krakowie. Więcej >
Logo ROPS
2009-04-10

Doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowywania i realizacji projektów w ramach Priorytetu VII PO KL

Zapraszamy pracowników OPS i PCPR do udziału w bezpłatnym szkoleniu, które poświęcone jest doskonalenie umiejetnosci w zakresie wdrazania pr... Więcej >
Logo ROPS
2009-04-03

II edycja warsztatów "Dodać życia do lat"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza pracowników chcących rozwijać działalność na rzecz osób starszych na drugą edycję... Więcej >
Logo ROPS
2009-03-31

Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej

25 kwietnia 2009 roku odbędzie się akcja społeczna - Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej. Celem akcji jest uświadomienie społeczeństw... Więcej >
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl