2006-04-26 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich 7 kwietnia br. została podpisana Umowa między Bankiem Światowym a polskim rządem w sprawie pożyczki na finansowanie Poakcesyjnego Programu W... Więcej >
2006-04-26 Grupa wsparcia i konsultacje ze specjalistą Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie  w ramach kontynuacji projektu warsztatowo- szkoleniowego "Doskonalenie warsztat... Więcej >
2006-04-26 Podręcznik komputerowy dla seniorów – kolejne wydanie! Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia z przyjemnością informuje, że wykonało kolejny dodruk "Podręcznika podstaw obsługi komputera dla se... Więcej >
2006-04-26 Konsultacje ze specjalistą dla pracowników placówek opiekuńczo- wychowawczych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie  w ramach realizacji projektu "Rozwój placówek opiekuńczo- wy... Więcej >
0000-00-00 Rozpoczęła się IV edycja programu PRZECIW PRZEMOCY. BUDOWANIE LOKALNYCH KOALICJI - INTERWENCJE W PRZEMOCY DOMOWEJ. Do programu, w roku bieżącym, przystępują 3 nowe powiaty: chrzanowski, limanowski oraz olkuski. Obecnie realizowany jest pierwszy etap progr... Więcej >
0000-00-00 szkolenie poświęcone omówieniu przepisów z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie uprzejmie zaprasza w dniu 29 listopada 2004 r. w godz. od 10.00 do 13.00 do uczestnictwa... Więcej >
0000-00-00 "Diagnozowanie przyczyn ubóstwa w województwie małopolskim" - Raport z badań Oddajemy w Państwa RAPORT z BADAŃ przeprowadzonych wśród klientów małopolskich ośrodków pomocy społecznej, opracowany przez Regionalny Ośrod... Więcej >
0000-00-00 Piąte urodziny ROPS Równo pięć lat temu, w dniu 1 kwietnia 1999 roku, Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego powołany został Regionalny Ośrodek Polityki Społ... Więcej >
0000-00-00 Projekt „Europa otwarta dla wszystkich”. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wraz z Samarytańskim Towarzystwem im. Jana Pawła II w Zakliczynie (na podstawie umowy part... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl