2006-08-04 Szkolenie dla pracowników pierwszego kontaktu z DPS. W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem nt.: Kontakt z trudnym klientem, mieszkańcem DPS – budowanie prawidłowych relacji. Praca... Więcej >
2006-08-04 Szkolenie dla pracowników z Ośrodków Pomocy Społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie uprzejmie zaprasza  w dniu 05 września br. do uczestnictwa w szkoleniu, nt: omó... Więcej >
2006-07-31 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich sfinansuje nowy Informator dla Seniorów Departament Pożytku Publicznego zakończył ocenę wniosków złożonych w ramach  Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskic... Więcej >
2006-07-31 Praca socjalna z klientem bezrobotnym. Aktywizacja zawodowa osoby długotrwale bezrobotnej. Dwudniowe szkolenie dla pracowników socjalnych z OPS, odbędzie się w siedzibie ROPS w Krakowie ul. Radziwiłłowska 1, w dniach 28 i 31... Więcej >
2006-07-31 Praca socjalna ze społecznością lokalną. Zapraszamy do udziału w kursie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS. Zaplanowano 51 godzin wykładowych w formie wykład... Więcej >
2006-07-28 Kontakt z trudnym klientem. Praca w zespole - budowanie wsparcia na bazie zasobów wewnętrznych. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem tematyką w/wymienionego szkolenia, ustalono dodatkowy termin w dniu 22 sierpnia 2006 r. Więcej >
2006-07-27 "Kompromis na rynku pracy - innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet" Partnerstwo na rzecz rozwoju reprezentowane przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU zaprasza do udziału w projekcie "K... Więcej >
2006-07-26 SPOTKANIA GRUP WSPARCIA DLA OPIEKUNÓW Z DPS Ustalono kolejne terminy spotkań grup wsparcia dla opiekunów z DPS. Więcej >
2006-07-20 Nowy Sącz - dyplomy w trzecim wieku! W Nowym Sączu w dniu 29 czerwca zakończył się pierwszy 4-semestralny kurs Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Więcej >
2006-07-14 Kurs roczny dla opiekunów z Domów Pomocy Społecznej Organizujemy kolejną edycję rocznego kurs dla opiekunów z Domów Pomocy Społecznej. Program kursu przewiduje 190 godzin zajęć.... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl