0000-00-00 „Inicjatywy na rzecz pobudzenia gospodarki społecznej. Uwarunkowania prawne, szanse i zagrożenia.” - konferencja w ramach IW EQUAL W związku z realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Projektem IW Equal „Akademia Przedsiębiorczości. Rozw... Więcej >
0000-00-00 Spotkanie grupy wsparcia dla pracowników socjalnych z DPS. W dniu 31 marca 2005 r. o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie uczestników grupy wsparcia dla pracowników socjalnych z Domów Pomocy Społecznej... Więcej >
0000-00-00 spotkanie grupy wsparcia, dla pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej W dniu 12 kwietnia 2005 r. o godz. 13.00 w siedzibie naszego Ośrodka odbędzie się spotkanie uczestników grupy wsparcia dla pracowników socja... Więcej >
0000-00-00 Szkolenie z zakresu przygotowania i realizacji kontraktu socjalnego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, uprzejmie zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu przygotowania i realizacji kontr... Więcej >
0000-00-00 Uprzejmie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poświęcone będzie omówieniu przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Naszego Ośrodka przy ul. Radziwiłłowskiej 1, w dniu 26 kwietnia 2005 r. w godz. od 12.00 do 15.00 Więcej >
0000-00-00 zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poświęcone będzie omówieniu przepisów Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Szkolenie odbędzie się w siedzibie Naszego Ośrodka przy ul. Radziwiłłowskiej 1, w dniu 22 kwietnia br. od 9.00 do 13.00 Więcej >
0000-00-00 Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego Kryształy Soli dla najlepszych małopolskich organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe z terenu Małopolski do wzięcia udziału w I edycji Nagrody Kryształy Sol... Więcej >
0000-00-00 Szkolenie dla liderów małopolskich organizacji pozarządowych ZASADY PISANIA PROJEKTÓW Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie uprzejmie zaprasza do udziału w organizowanym szkoleniu na temat Zasady pisania projektów.... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl