0000-00-00 zapraszamy do udziału w szkoleniu nt: WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROCEDURY PRZYZNAWANIA DOTACJI szkolenie kierowane jest do członków organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej Więcej >
0000-00-00 Zapraszamy do udziału w konferencji: ZDROWIE PSYCHICZNE W RÓŻNORODNOŚCI FORM OPRACIA ŚRODOWISKOWEGO 04 listopada 2005 r. w godzinach 11-15.30 w Pałacu Pugetów (sala tarasowa), ul. Starowiślna 13 i 15 w Krakowie odbędzie się konferencja dzia... Więcej >
0000-00-00 ZAKRES UDZIELANIA WSPARCIA OSOBOM OPUSZCZAJĄCYM ZAKŁADY KARNE Warsztaty dla przedstawicieli instytucji organizujących wsparcie osobom mającym trudności po opuszczeniu zakładu karnego Więcej >
0000-00-00 PROMOCJA I ROZWÓJ RODZINNYCH FORM OPIEKI ZASTĘPCZEJ W ŚRODOWISKU LOKALNYM Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie organizuje dwudniowy cykl szkoleniowo - warsztatowy w zakresie promocji i rozwoju rodzinny... Więcej >
0000-00-00 ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W SZKOLENIU NT: omówienie przepisów Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy o postępowaniu wobec... Więcej >
0000-00-00 Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu pn.: kontrakt socjalny - przygotowanie i realizacja kontraktu socjalnego - zajęcia warsztatoweiz elementami wykładu Więcej >
0000-00-00 Wyróżnienie dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie 21 listopada podczas uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, Pani Jadwiga Pauli - Dyrektor ROPS w Krakowie - odebrała z rąk Minist... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl