0000-00-00 Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego Kryształy Soli dla najlepszych małopolskich organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe z terenu Małopolski do wzięcia udziału w I edycji Nagrody Kryształy Sol... Więcej >
0000-00-00 Szkolenie dla liderów małopolskich organizacji pozarządowych ZASADY PISANIA PROJEKTÓW Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie uprzejmie zaprasza do udziału w organizowanym szkoleniu na temat Zasady pisania projektów.... Więcej >
0000-00-00 Ustalono kolejne terminy spotkań uczestników grup wsparcia dla pracowników socjalnych. w dniu 31 maja 2005 r. spotkanie dla pracowników socjalnych z OPSw dniu 07 czerwca 2005 r. spotkanie dla pracowników socjalnych z DPS Więcej >
0000-00-00 Przygotowanie i realizacja kontraktu socjalnego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, uprzejmie zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu przygotowania i realizacji kontr... Więcej >
0000-00-00 Rozwój usług placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie pracy z rodziną. Zagrożenia w tworzeniu rodzinnych form opieki zastępczej nad dzieckiem Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zorganizowały seminari... Więcej >
0000-00-00 Tydzień Osób Niepełnosprawnych Kocham Kraków z Wzajemnością Od pięciu lat Urząd Miasta Krakowa organizuje w czerwcu Tydzień Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością”. Więcej >
0000-00-00 Program Rządowy - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 8 marca 2005 Rada Ministrów zatwierdziła dokument zawierający informacje dotyczące obszarów działań funduszu, celów i priorytetów na rok 200... Więcej >
0000-00-00 III Seminarium Wojewódzkie PRZECIW PRZEMOCY - 28.04.2005 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Komenda Wojewódzka Policji - Wydział Prewencji zapraszają na seminarium poświęcone pr... Więcej >
0000-00-00 Podsumowanie realizacji współpracy Małopolska-Fionia (Dania) – seminarium wojewódzkie 12 maja 2005r Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz domów pomocy społecznej... Więcej >
0000-00-00 Seminarium pt. „PRACA, ZDROWIE PSYCHICZNE, GOSPODARKA SPOŁECZNA” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oraz Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Społecznej – COGITO,... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl