0000-00-00 MAŁOPOLSKI PIKNIK ARTYSTYCZNY -12 czerwca 2005r., Rynek Główny w Krakowie Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Prezydent Miasta Krakowa mają przyjemność zaprosić Państwa nas VI Tydzień Osób Niepełnosprawnych -... Więcej >
0000-00-00 Ubogie dzieci Małopolski - (wybrane) wymiary deprywacji oraz zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym w dorosłym życiu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przystępuje do realizacji projektu badawczego Ubogie dzieci Małopolski - (wybrane) wymiary... Więcej >
0000-00-00 CZY MY KRAKOWIACY CZY MY GÓRALE, CZYLI JAK NIEPEŁNOSPRAWNI ARTYŚCI BAWILI SIĘ NA RYNKU W KRAKOWIE 12 czerwca na Rynku Głównym w Krakowie odbył się Małopolski Piknik Artystyczny, zrealizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w... Więcej >
0000-00-00 Dodatkowy termin szkolenia Kwalifikowalność kosztów w Europejskim Funduszu Społecznym W związku z bardzo dużym zainteresowaniem szkoleniem na temat: "Kwalifikowalność kosztów w Europejskim Funduszu Społecznym", zorganizowano k... Więcej >
0000-00-00 SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA Najbliższe spotkanie grupy wsparcia zaplanowano w dniu 12 lipca 2005 r. o godz. 10.00, dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodkach... Więcej >
0000-00-00 Kompromis na rynku pracy – projekt realizowany w ramach IW EQUAL Realizacja projektu Kompromis na rynku pracy ma na celu opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie różnorodnych rozwiązań, zwiększających sz... Więcej >
0000-00-00 Szkolenie dla Pracowników Socjalnych z Domów Pomocy Społecznej poświęcone omówieniu przepisów prawa dot. funkcjonowania DPS Więcej >
0000-00-00 Komputery dla organizacji pozarządowych Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Bankiem Drugiej Ręki stara się o pozyskanie używanych zestawów komputerowych do dyst... Więcej >
0000-00-00 WYKŁADY DLA SENIORÓW W ramach projektu SENIOR POTRAFI - AKADEMIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie organizuje wykłady dl... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl