0000-00-00 ZAKRES UDZIELANIA WSPARCIA OSOBOM OPUSZCZAJĄCYM ZAKŁADY KARNE Warsztaty dla przedstawicieli instytucji organizujących wsparcie osobom mającym trudności po opuszczeniu zakładu karnego Więcej >
0000-00-00 PROMOCJA I ROZWÓJ RODZINNYCH FORM OPIEKI ZASTĘPCZEJ W ŚRODOWISKU LOKALNYM Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie organizuje dwudniowy cykl szkoleniowo - warsztatowy w zakresie promocji i rozwoju rodzinny... Więcej >
0000-00-00 ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W SZKOLENIU NT: omówienie przepisów Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy o postępowaniu wobec... Więcej >
0000-00-00 Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu pn.: kontrakt socjalny - przygotowanie i realizacja kontraktu socjalnego - zajęcia warsztatoweiz elementami wykładu Więcej >
0000-00-00 Wyróżnienie dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie 21 listopada podczas uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, Pani Jadwiga Pauli - Dyrektor ROPS w Krakowie - odebrała z rąk Minist... Więcej >
0000-00-00 DIAGNOZOWANIE POTENCJAŁU ZAWODOWEGO WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH szkolenie dla kadry wychowawczej placówek opiekuńczo-wychowawczych Więcej >
0000-00-00 Ogłoszenie o rekrutacji Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny ds. zadań z zakresu polityki prorodz... Więcej >
0000-00-00 Ogłoszenie o rekrutacji Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej poszukuje kandydatów na następujące stanowiska: Konsultant ds. programów europejskich Koordynator d... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl