2015-12-04 Infolinia Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Niebieska Linia 801 120 002,Telefoniczna poradnia prawna 22 666 28 50 Więcej >
2015-11-30 Zakończenie kolejnej edycji Projektu „WIĘZIENIE WIĘZI NIE WIĘZI”!!! Celem Projektu Więzienie Więzi nie Więzi jest podniesienie kompetencji wychowawczych oraz odbudowanie więzi rodzicielskich wśród osadzonych... Więcej >
2015-11-30 I posiedzenie Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej W dniu 27 listopada 2015 r. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbyło się pierwsze posiedzenie Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społe... Więcej >
2015-11-27 Kontakt z zespołem "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej" Informujemy, że do dnia 30 listopada kontakt z pracownikami projektu "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej" odbywać się... Więcej >
2015-11-27 Projekt „Superwizja dla pracowników domów pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych” zakończył się. W dniu 27 listopada 2015 r. odbyło się ostatnie podsumowujące już spotkanie, w ramach projektu organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polit... Więcej >
2015-11-26 Rozpoczęła się Międzynarodowa Kampania 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć Tegoroczny temat przewodni międzynarodowej Kampanii brzmi „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystk... Więcej >
2015-11-23 Nabór na szkolenia dla pracowników systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, realizując zadania w zakresie wzmacniania systemu rodzinnej pieczy zastępczej i adopcji w... Więcej >
2015-11-19 Małopolscy Pracodawcy Przyjaźni Rodzinie 2015 nagrodzeni ! W czasie uroczystej gali, która odbyła się w dniu 19 listopada 2015 r. w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie zostały wręczone nagrody w Woje... Więcej >
2015-11-13 Rusza nabór na szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez ROPS Kraków, współfinansowanym przez Wojewodę Małopolskiego ze środków przekazanych w... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl