2013-04-09 Rusza V edycja konkursu Samorząd Równych Szans Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wraz z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w V edycji konkursu na n... Więcej >
2013-04-05 Ostatni dzień na założenie formularza rekrutacyjnego do projektu ARES Przypominamy, że 5 kwietnia 2013 r. upływa termin składania formularzy rekrutacyjnych w ramach IV edycji konkursu dotacyjnego w projekcie Ak... Więcej >
2013-04-05 Umowy na realizację 7 projektów inwestycyjno-szkoleniowych podpisane W dniu wczorajszym w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odbyło się uroczyste podpisanie umów z Beneficjentami proje... Więcej >
2013-04-04 Konsultacje projektu Programu Strategicznego Włączenie Społeczne wraz z projektem Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej Zapraszamy do lektury oraz przesyłania Państwa uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Programu Strategicznego Włączenie Społeczne or... Więcej >
2013-03-29 Ogólnopolskie badanie dotyczące wpływu realizacji programów unijnych na sposób pracy i umiejętności służb społecznych Instytut Rozwoju Służb Społecznych zaprasza osoby pracujące w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie do wzięcia... Więcej >
2013-03-29 Projekt Programu Strategicznego Włączenie Społeczne przyjęty przez Zarząd Województwa Małopolskiego Program Strategiczny Włączenie Społeczne jest jednym z 10 programów strategicznych przygotowywanych przez Samorząd Województwa, które wraz z... Więcej >
2013-03-28 Kolejne cetyfiakaty Znaku ZAKUP PROSPOŁECZNY przyznane W marcu br. Małopolska Kapituła Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej "Zakup proSpołeczny" nadała kolejne certyfiakaty małopolskim przedsię... Więcej >
2013-03-26 IV Małopolski Konkursu „Przeciw przemocy” na najlepsze działania interdyscyplinarne prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie po raz czwarty ogłasza Małopolski Konkurs... Więcej >
2013-03-25 Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego realizuje w partnerstwie, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych... Więcej >
2013-03-25 VI Małopolski Konkurs dla rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych "MOJA RODZINA" Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie po raz szósty ogłasza Konkurs dla rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjny... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl