2010-10-18 Konferencja "Nowe wyzwania w pomocy społecznej" W dniu 26 października 2010 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zorganizował konferencję promocyjno - informacyjną pn.: ... Więcej >
2010-10-13 Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych Zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej oddaje w ręce użytkowników witrynę wizualizującą wskaźniki społeczne. Więcej >
2010-10-11 Międzynarodowy Dzień Mediacji Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie już po raz drugi włączył się w odchody Międzynarodowego Dnia Mediacji w Polsce. W roku 201... Więcej >
2010-10-08 Zaproszenie na konferencję "Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym pracowników socjalnych - od terorii do praktyki" W związku z realizacją przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi projektu pn. "Identyfikacja i ocena uciążliwości psychospołecznych czynników śr... Więcej >
2010-10-08 III Małopolski konkurs plastyczny- ROZSTRZYGNIĘTY „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest” Więcej >
2010-10-07 Szkolenie "Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji - interwencje w przemocy domowej" W dniu 05 października 2010 r. rozpoczęliśmy realizację cyklu szkoleń pn. „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji - interwencj... Więcej >
2010-10-07 Seniorzy Roku 2009 odebrali nagrody! W dniu 7 października w sali Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej, dzięki uprzejmości Pana dyrektora Antoniego Wiatra, odbyła się uro... Więcej >
2010-10-04 Seminarium pt: "Nowoczesne funkcjonowanie placówki pomocy społecznej" W dniach 27-29 września 2010 r. w Krynicy Zdrój odbyło się seminarium pt: „Nowoczesne funkcjonowanie placówki pomocy społecznej”... Więcej >
2010-10-01 III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu propagującego nauczanie społeczne Jana Pawła II w odniesieniu do rodziny Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wraz z Katedrą Katolicką Nauk Społecznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskie... Więcej >
2010-09-23 Znamy Seniora i Seniorkę Roku 2009! W dniu 23 września w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie zebrała się Kapituła Plebiscytu, która spośród nadesłanyc... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl