2010-09-23 „Wsparcie społeczne w procesie readaptacji skazanych – przygotowanie do pełnienia ról społecznych po odbyciu kary pozbawienia wolności”. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Kuratorska Służba Sądowa Sądu Okręgowego w Krakowie oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więz... Więcej >
2010-09-21 Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 w Nowohuckiej Akademii Seniora Nowohucka Akademia Seniora zainauguruje rozpoczęcie roku akademickiego 2010/2011 wykładem profesora Michała Rożka pt. Grunwaldzkie trofea. W... Więcej >
2010-09-17 Ogólnopolska kampania „Postaw Na Rodzinę” Krakowska Akademia Profilaktyki zainicjowała ogólnopolską kampanię „ Postaw na Rodzinę” współfinansowaną przez gminy w oparciu o... Więcej >
2010-09-15 Szkolenie: "Na tropach własnego serca czyli w poszukiwaniu tozsamości" Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach realizacji projektu „Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i ro... Więcej >
2010-09-14 Nowa Huta Bez Barier Krakowskie Forum Organizacji Społecznych w partnerstwie z Parytetowym Związkiem Socjalnym Turyngii w ramach działań podejmowanych w projekci... Więcej >
2010-09-09 Cykl szkoleniowo-warsztatowy „Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach" Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w 48- godzinnym cyklu szkoleniowo-warsztatowym Więcej >
2010-09-08 Forum III Wieku na XX Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój Zarząd Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym S... Więcej >
2010-08-31 Kurs wprowadzający do Wideotreningu Komunikacji Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach realizacji projektu „Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i ro... Więcej >
2010-08-23 Nowy rok akademicki w Nowohuckiej Akademii Seniora Od 1 września ruszają zapisy na nowy rok akademicki 2010/2011 w Nowohuckiej Akademii  Seniora. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i z... Więcej >
2010-08-23 Pasjonujący Senior Stowarzyszenie „Senior Na Czasie” rozpoczyna projekt p.n. „Pasjonujący Senior”, współfinansowany ze środków Minister... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl