2010-05-10 Konkurs fotograficzny w ramach Europejskiego Dnia Solidarności Między Pokoleniami Redakcja portalu "Kraków dla Seniora" realizowanego przez Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych UMK zaprasza do udziału w konkursie fotogra... Więcej >
2010-04-23 Dzień świadomości alienacji rodzicielskiej 2010- Mydlane Bańki Miłości 25 kwietnia po raz trzeci będziemy obchodzić w Polsce Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej. I AKCJA SPOŁECZNA - WYALIENOWANI RODZICE C... Więcej >
2010-04-23 Szkolenie: „Efektywność energetyczna- czyli jak płacić niższe rachunki za media” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Małopolsce i przeciwdziałania ubóstwu,... Więcej >
2010-04-23 Zapraszamy do udziału w konkursie na artykuł o edukacji i rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na artykuł nauk... Więcej >
2010-04-20 Nowohucka Akademia Seniora zaprasza na kolejne wykłady W miesiącu kwietniu Nowohucka Akademia Seniora zaprasza na dr Zygmunta Kiszki na temat "Przyroda Nowej Huty" oraz wiosenne spotkanie literac... Więcej >
2010-04-15 Konkurs „Świetlica, praca i staż – socjoterapia w środowisku gminnym" Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informuje o ogłoszonym konkursie Ministra Pracy... Więcej >
2010-04-09 ChSON "Ognisko" Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół” „Ognisko” jest organizacją pozarządową, któ... Więcej >
2010-04-09 Szkolenie "Wypalenie zawodowe - jak rozpoznawać, neutralizować, zapobiegać" Szkolenie kierowane jest do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z charakterystyką zjawi... Więcej >
2010-04-06 Szkolenie: "Wypalenie rodziców dzieci niepełnosprawnych- organizacja wsparcia dla rodzin" Serdecznie zapraszamy pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, na kolejne 16- godzinne warsztaty z zakr... Więcej >
2010-03-18 Szkolenie "Indywidualne podejście do pracy z mieszkańcami Domów Pomocy Społecznej" Szkolenie kierowane jest do pracowników DPS. Celem zajęć jest nabycie biegłości w konstruowaniu i realizacji indywidualnych planów wspa... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl