2010-08-16 „Warsztat Usamodzielnienia” - oferta dotyczy wspierania w usamodzielnieniu młodzieży z placówek Szkolenie jest dedykowane opiekunom usamodzielnienia, pracownikom socjalnym, pracownikom domów dziecka, rodzicom zastępczym (z rodzin zastęp... Więcej >
2010-08-10 Ogólnopolski konkurs na zaprojektowanie gadżetu promującego Europejski Fundusz Społeczny Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, ogłasza ogólnopolski konkurs na zapro... Więcej >
2010-08-06 Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2013 Sprawozdanie z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2013 za okres realizacji od VII 2007 roku... Więcej >
2010-07-29 IV grupa osób pojechała na wypoczynek do Juraty W dniu 28 lipca z Dworca Głównego w Krakowie odjechała czwarta grupa dzieci wraz z opiekunami na dwutygodniowe wczasy do Juraty. W tym samym... Więcej >
2010-07-28 Szkolenie "Doskonalenie metod pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z problemem uzależnień" Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie metod pracy z dziećmi i młodzieżą z... Więcej >
2010-07-28 Szkolenie "Praca z mieszkańcem DPS nadużywającym alkoholu" Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji pracowników Domów Pomocy Społecznej w zakresie metod pracy z mieszkańcami nadużywającymi alko... Więcej >
2010-07-28 Szkolenie "Mediacje rówieśnicze" Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie mediacji rówieśniczych Więcej >
2010-07-22 Wyjazd terapeutyczno-wypoczynkowy dla rodzin Stowarzyszenie „Pro familia” zaprasza, jak każdego roku na wyjazd terapeutyczno-wypoczynkowy dla rodzin adopcyjnych, zastępczych... Więcej >
2010-07-22 Szkolenie kadry organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego Oferta kierowana jest szczególnie do pracowników ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, pedagogów s... Więcej >
2010-07-20 Bezpłatne studia podyplomowe dla kadr jednostek pomocy społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, państwowej jednostki budżetowej podległej MP... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl