2009-11-02 Sprawozdanie z przebiegu Miedzynarodowego Dnia Mediacji W dniu 15 października 2009 już po raz drugi obchodziliśmy w Polsce Międzynarodowy Dzień Mediacji. Tegorocznym uroczystościom patronowało Mi... Więcej >
2009-10-26 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INFORMACJA O WYNIKACH NABORU: referent/inspektor ds. kadr i płac Nr ref. ROPS/110-13/09 Więcej >
2009-10-26 Krakowskie lotnisko przyjazne dla niepełnosprawnych Niepełnosprawność nie pozbawia nas możliwości podróżowania samolotem. Poruszając się o kulach, na wózku inwalidzkim, czy mając inne ogranicz... Więcej >
2009-10-23 Nabór projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Konkurs nr POKL/7.2.2/I09 został ogłoszony 16 lipca 2009 r. Kwota przeznaczona na konkurs w 2009 r. wynosi 7 000 000 PLN, przy czym minimaln... Więcej >
2009-10-21 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ (nr ref.: ROPS/110-11/09) : referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społec... Więcej >
2009-10-13 Analiza zjawiska "Eurosieroctwa" Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie przeprowadził badanie dotyczące zjawiska Eurosieroctwa na terenie gminy Andrychów. Poniżej przedstaw... Więcej >
2009-10-12 Uroczysta Gala wręczenia nagród- Senior Roku 2008 7 października w Dworku Białoprądnickim odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w III Małopolskim Plebiscycie "Poza Stereotypem"- Senior... Więcej >
2009-10-06 Szkolenie "System wsparcia dla rodzin zastepczych" Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach realizacji projektu „Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i ro... Więcej >
2009-10-05 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI W tym roku po raz drugi w Polsce obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji. W jego obchody zaangażowani są mediatorzy oraz instytucje i... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl