2010-03-15 Wydłużony termin składania prac w IV Małopolskim Konkursie Literackim- "Nasz wspólny czas" Informujemy, że termin składania prac w konkursie literackim "Nasz wspólny czas" został wydłużony do dnia 7 maja 2010 roku. Celem konku... Więcej >
2010-03-15 Małopolski Konkurs na najlepszą koalicję działającą w ramach projektu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – Interwencje w przemocy domowej” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w Małopolskim... Więcej >
2010-03-12 Zaproszenie na spotkanie informacyjne "Mama może wszystko" Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Małopolsce, działający w ramach Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Wo... Więcej >
2010-03-11 Miejsce mam na rynku pracy. Reintegracja zawodowa i społeczna kobiet wychowujących dzieci Biuro Projektu EVEREST  22 marca br. rozpocznie rekrutację do III edycji projektu szkoleniowego "Miejsce mam na rynku pracy. Reintegrac... Więcej >
2010-03-11 Warsztaty udoskonalające umiejętności diagnozowania i modelowania komunikacji w rodzinie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach realizacji projektu „Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i ro... Więcej >
2010-03-11 IV Małopolski Plebiscyt "Poza Stereotypem"- Senior Roku 2009 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza IV Małopolski Plebiscyt „POZA STEREOTYPEM” - Senior Roku 2009, czyli g... Więcej >
2010-03-11 Zaproszenie na wykład w Nowohuckiej Akademii Seniora Nowohocuka Akademia Seniora zaprasza do wysłuchania wykładu "Święta Wielkanocne na świecie": w Iraku, USA, Afryce (Zambia) i w Brazylii, w o... Więcej >
2010-03-08 Ewaluacja - narzędzie nowoczesnego zarządzania W dniu 5 marca 2010 r. odbyła się konferencja będąca inauguracją trzeciej edycji projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe dla kadr jednost... Więcej >
2010-03-08 Szkolenie „Systemowe podejście do rodziny” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach realizacji projektu „Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i ro... Więcej >
2010-03-08 Szkolenie „Przemoc w Internecie” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w cyklu szkoleniowo-warsztatowym „Przemoc w Internecie”. Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl