2010-02-18 Jak się nie nudzić na emeryturze? Prezentujemy Państwu  poradnik wydawnictwa IMPULS, autorstwa Stanisława Mędaka pt. "Jak się nie nudzić na emeryturze?". Więcej >
2010-02-18 Szkolenie: "Seks czyli płeć- profilaktyka przedwczesnej inicjacji seksualnej" Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach realizacji projektu „Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i ro... Więcej >
2010-02-17 Ostatnie miejsca na szkolenie dla organizacji pozarządowych! Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych UMK serdecznie zaprasza przedstawicieli krakowskich organizacji pozarządowych na bezpłatne weekendowe... Więcej >
2010-02-17 Szkolenie "Spółdzielnia socjalna jako forma aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych" Szkolenie adresowane jest do pracowników OPS, PUP i PCPR z terenu województwa małopolskiego. Więcej >
2010-02-09 Warsztaty: "Dodać życia do lat" Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ponownie zaprasza pracowników chcących rozwijać umiejętności pracy z osobami starszymi na... Więcej >
2010-02-04 "Moja Sądecczyzna" Prezentujemy Państwu publikację pt. "Moja Sądecczyzna", która powstała jako efekt projektu:  "Szanujmy wspomnienia - edukacyjny program... Więcej >
2010-02-01 Szkolenie "Przemoc wobec dzieci - rola pracownika socjalnego w rozpoznawaniu zjawiska i szybkiej interwencji" Szkolenie kierowane jest do pracowników OPS i PCPR. Celem zajęć jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności w zakresie diagnoz... Więcej >
2010-02-01 Szkolenie "Udzielanie zamówień publicznych po nowelizacjach- istotne zagadnienia dla prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne" Szkolenie kierowane jest do pracowników OPS i PCPR. Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy z zakresu zamówień publicznych w zakresie prawa... Więcej >
2010-02-01 Szkolenie "Jak chronić dane osobowe klientów, aby nie narazić się na odpowiedzialność karną" Szkolenie kierowane jest do pracowników OPS, PCPR i DPS. Celem zajęć jest zdobycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej... Więcej >
2010-02-01 Szkolenie "Warsztaty zamówień publicznych dla domów pomocy społecznej - dwudniowe warsztaty praktyczne z przedstawieniem modelowo przeprowadzonych procedur udzielania zamówień publicznych" Szkolenie kierowane jest do pracowników DPS. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z zasadami wzorcowego prowadzenia procedur zamówie... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl