2010-02-01 Szkolenie "Ustawa o pomocy społecznej w praktyce" Szkolenie kierowane jest do pracowników OPS oraz PCPR. Celem zajęć jest zdobycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej do... Więcej >
2010-02-01 Szkolenie: Praca z rodziną dysfunkcyjną programem „Odzyskać dziecko” Ośrodek  Pracy z Rodziną „Reintegracja” zaprasza na szkolenie- Praca z rodziną dysfunkcyjną programem „Odzyskać... Więcej >
2010-01-28 Szkolenia "Program Aktywności Lokalnej w ramach PO KL; tworzenie i realizacja" Zaproszenie kierujemy do pracowników OPS i PCPR. Szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności zawodowych uczestników w stosowaniu now... Więcej >
2010-01-28 Szkolenie "Procedura pracy ze sprawcą przemocy" Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników OPS i PCPR. Zajęcia mają charakter praktycznego warsztatu, którego celem jest przygotowan... Więcej >
2010-01-28 Szkolenie "Mediacja rodzinna" Szkolenie kierowane jest do pracowników OPS i PCPR. Zajęcia mają charakter praktycznego warsztatu i będą prowadzone metodami aktywnymi,... Więcej >
2010-01-28 Szkolenie "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych" Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn.  "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych". Szkolenie jest kierowane do pracowników... Więcej >
2010-01-28 Szkolenie "Opracowanie i wdrażanie kontraktu socjalnego" Szkolenie kierowane jest do pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej. Celem zajęć jest pozyskanie przez uczestników wiedzy na... Więcej >
2010-01-28 Szkolenie "Mediacje rówieśnicze" Do udziału w szkoleniu zapraszamy wychowawców, pedagogów i psychologów placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zajęcia mają na celu zapoznanie uc... Więcej >
2010-01-28 Szkolenie "Zapobieganie wypaleniu zawodowemu" Szkolenie kierowane jest do wychowawców, pedagogów i psychologów placówek opiekuńczo-wychowawczych. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestni... Więcej >
2010-01-21 Szkolenie: "Wypalenie rodziców dzieci niepełnosprawnych- organizacja wsparcia dla rodzin" Serdecznie zapraszamy pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, na 16- godzinne warsztaty z zakresu R... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl