2018-03-23 Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 r. - edycja VII Zespół Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej opracował regionalne wytyczne dotyczące wypełniania formularza OZPS w CAS. Więcej >
2018-03-21 Otwarty konkurs ofert w ramach II edycji BO WM W dniu 20 marca 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018 - 2019 zadań publicznych... Więcej >
2018-03-15 Konkursy w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych Trwa nabór ofert do konkursów organizowanych przez Komisję Europejską w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI)... Więcej >
2018-03-14 VI plenarne posiedzenie Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej już za nami 14 marca 2018 r. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbyło się VI posiedzenie plenarne Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Więcej >
2018-03-08 Nabór kandydatów reprezentujących Uniwersytety Trzeciego Wieku z województwa małopolskiego oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz środowisk seniorskich do Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej II kadencji Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej przyjętym uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego 1614/13 z dni... Więcej >
2018-03-07 II Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów W dniu 7 marca 2018 r. w Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17 odbył się II Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów pt. „Powsze... Więcej >
2018-03-06 Wizyta studyjna WTZ, ZAZ i PCPR w Konarach 6 marca br. przedstawiciele małopolskich WTZ, ZAZ i PCPR wzięli udział w spotkaniu w Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach. Więcej >
2018-03-02 Konkurs Poezji dla Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście” Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” organizuje 8. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poezji dla Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jest... Więcej >
2018-02-26 Nagrodzono małopolskie samorządy aktywnie działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami W dniu 26 lutego 2018 r. odbyła się gala wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie "Samorząd Równych Szans" oraz w jego edycjach regionalny... Więcej >
2018-02-15 Szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej w obsłudze pacjenta cierpiącego na zaburzenia psychiczne lub rodziny pacjenta Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie rozpoczął realizację projektu szkoleniowego adresowanego do przedstawic... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl