2018-10-22 Konkurs Małopolski Pracownik Socjalny Roku - zgłoszenia do 9 listopada 2018 roku. Konkurs Małopolski Pracownik Socjalny roku 2018 – Mamy moc pomagania ma na celu wyróżnienie wyjątkowych pracowników socjalnych, a także uświ... Więcej >
2018-10-22 Ogłoszenie o naborze na wizytę studyjną organizowaną w ramach projektu pn. „Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach realizowanego projektu pn. „Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagan... Więcej >
2018-10-22 ZMIANA MIEJSCA SPOTKANIA GRUPY DS. INNOWACJI - Zapraszamy do Awokado Lunch Bar, ul. Prądnicka 12 Szanowni Państwo, informujemy o zmianie miejsca spotkania Grupy ds. Innowacji działającej w Ramach Regionalnej Platformy Współpracy. Spotkan... Więcej >
2018-10-17 Konferencja: Niepełnosprawność jako wyzwanie, a nie bariera, ujęcie naukowe i praktyczne Wsparcie osób z niepełnosprawnościami stanowi jeden z istotnych elementów polityki społecznej realizowanej w Województwie Małopolskim. Szcze... Więcej >
2018-10-08 Poznaliśmy Seniora i Seniorkę Roku 2017 i kolejne miejsca przyjazne seniorm W dniu 8 października 2018 r. w Operze Krakowskiej odbyła się wspólna uroczystość, w trakcie której poznaliśmy laureatów dwóch wspaniałych k... Więcej >
2018-10-04 Zaproszenie na szkolenia - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zaproszenie dla przedstawicieli służb i instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w szczególności bezpośrednio prac... Więcej >
2018-10-03 "Zielone Muzeum Wolności" Wydarzenie plenerowe organizowane przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Więcej >
2018-10-03 Rekrutacja w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W CZELADZI ogłasza nabór na I rok nauki w zawodzie pracownik socjalny w systemie dziennym i zaocznym. Więcej >
2018-10-02 Zapraszamy na Konferencję naukową "Niepełnosprawność - wyzwanie nie bariera, ujęcie naukowe i praktyczne." 17 października 2018 r. Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu, ul. Lwowska 226 Więcej >
2018-10-01 Uroczyste podpisanie Porozumień o Współpracy w ramach projektu KOOPERACJE 3D oraz inauguracja spotkań grupy tematycznej ds. kooperacji międzysektorowych w ramach Regionalnej Platformy Współpracy 1 października 2018 roku w Międzynarodowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Lubelska 25, odbyło się uroczyste podpisanie Porozumień o Współ... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl