2018-09-11 PRZEDŁUŻENIE NABORU NA WIZYTĘ STUDYJNĄ DO HOLANDII Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie informuje, iż przedłuża termin naboru kandydatów do udziału w wizycie studyjnej do Holandi... Więcej >
2018-09-07 Zakończono nabór do projektu pn. KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin Z przyjemnością informujemy o zakończeniu naboru do projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i... Więcej >
2018-09-05 Przedstawiciele Europejskiej Unii Seniorów gośćmi Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Pani prof. An Hermans Prezydent Europejskiej Unii Seniorów, Pan Janusz Marszałek Wiceprezydent Europejskiej Unii Seniorów, Prezes Polskiej U... Więcej >
2018-09-05 Ogłoszenie o naborze na wizytę studyjną organizowaną w ramach projektu pn. Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach realizowanego projektu pn. „Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagan... Więcej >
2018-09-03 Konkurs BEZ (PRZE)TARGU Realizujesz w swojej gminie kreatywne działania? To, co robisz jest niestandardowe, oparte o marketing wartości i przynosi zauważalną zmianę... Więcej >
2018-08-31 Trwa nabór zgłoszeń do nagród Województwa Małopolskiego - Kryształy Soli i Amicus Hominum Nagrodę „Amicus Hominum” przyznaje się osobom fizycznym, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają d... Więcej >
2018-08-31 Znasz Seniorów pełnych pasji? Przedłużamy do 7 września termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów w Plebiscycie. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów w XII Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem - Senior... Więcej >
2018-08-21 Ogłaszamy nabór na zajęcia warsztatowe dla pracowników socjalnych pracujących z seniorami Dwudniowe zajęcia warsztatowe pn. "Animator społeczny środowisk seniorskich" wraz z wizytą studyjną Więcej >
2018-08-17 Ogłaszamy nabór na seminarium dedykowane pracownikom socjalnym Zapraszamy serdecznie pracowników socjalnych do udziału w seminarium pn. „Specyfika pracy z klientem uzależnionym w kontekście budowania pl... Więcej >
2018-08-14 Otwarty konkurs ofert na organizację "Małopolskich Dni Seniora" W dniu 14 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopo... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl