2018-03-29 Bezpłatne szkolenia UJ z zakresu geriatrii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum - Wydział Lekarski, planuje uruchomienie bezpłatnych szkoleń z zakresu geriatrii dla personelu me... Więcej >
2018-03-27 W dniu 26 marca 2018 r. odbył się Dzień Seniora Innowatora zorganizowany przez Urząd Miasta Krakowa, Kościół dla Miasta oraz Klaster LifeSci... Więcej >
2018-03-27 Zakończenie realizacji innowacji społecznej pn. Stop otyłości - innowacyjna metoda pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie W sobotę 24.03.2018 r., Starostwo Powiatowe - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce uroczyście zakończyło realizację innowacji społe... Więcej >
2018-03-23 Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 r. - edycja VII Zespół Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej opracował regionalne wytyczne dotyczące wypełniania formularza OZPS w CAS. Więcej >
2017-12-30 Zmiany w świadczeniach rodzinnych i 500+ Informujemy, że w związku z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U.... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl