Zawartość baz danych

Bazy danych prowadzone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie dotyczące zagadnień społecznych w województwie małopolskim:

  1. Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów - informacje o umieszczonych w Internecie publikacjach na temat integracji społecznej i równości szans oraz rynku pracy, edukacji i przedsiębiorczości.
  2. Małopolski Informator Społeczny - baza teleadresowa instytucji pomocy i integracji społecznej mająca ułatwić identyfikację jednostek w regionie.
  3. Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych - serwis wizualizujący wskaźniki społeczne prezentujący dane w postaci map, tabel i wykresów.

Wszystkie powyższe bazy w latach 2008 - 2015 były zarządzane przez zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej. Obecnie działania są kontynuowane przez Zespół Badań i Analiz Działu Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

bazy_danych

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie