Ogłoszenia/Wyniki

Nabór na stanowisko urzędnicze: Kierownik ds projektu "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy spolecznej" Data: 0000-00-00 Nr referencyjny: FK-110-1-2/13

W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych w dniu 14.02.2013r. żaden z Kandydatów nie został zatrudniony na stanowisku Kierownika Działu ds. projektu "Szkolenie i Doskonalenie Zawodowe Kadr Pomocy Społecznej".
Kandydaci nie mieli wystarczającej wiedzy merytorycznej na w/w stanowisko.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie