Ogłoszenia/Wyniki

Wyniki naboru Data: 2014-04-16 Nr referencyjny: NR. REF. FK-110-1-09/14
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie