Ogłoszenia/Wyniki

Wyniki Naboru Data: 0000-00-00 Nr referencyjny: FK-110-1-13/13

W zakończonym procesie naboru na stanowisko referenta ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego została zatrudniona:

Pani Dominika Rokosz-Kłos zamieszkała: Kraków.

Pani Domika Rokosz-Kłos posiada niezbędne predyspozycje na w/w stanowisko oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie