Ogłoszenia/Wyniki

Wynik naboru Data: 2014-05-23 Nr referencyjny: FK-110-1-16/14
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie