Ogłoszenia/Wyniki

Rozsztrzygnięcie naboru Data: 2015-03-17 Nr referencyjny: NR REF> FK-110-1-3/15

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Ewie Starowicz zamieszkałej w Olkuszu.

Kandydatka podczas selekcji merytorycznej procesu naboru wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu koordynacji, zadań prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz została najwyżej oceniona przez Komisję rekrutacyjną.


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie