Ogłoszenia/Wyniki

Wynik naboru Data: 2014-11-17 Nr referencyjny: FK-110-1-34/14

W wyniku przeprowadzonej selekcji wstępnej - analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym, żaden Kandydat nie zakwalifikował się do II etapu naboru tj. selekcji merytorycznej.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie