Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Inspektor ds. rozliczeń finansowo-księgowych w wymiarze 1,0 etatu, Nr REF. FK-110-28/17 Data: 2017-08-01 Nr referencyjny: FK-110-28/17

Nabór pozostaje nierozstrzygnięty - brak Kandydatów zainteresowanych ogłoszeniem.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie